Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

ĐEN ĐÁ

25.000 18.000
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

NÂU ĐÁ

25.000 18.000
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

SỮA ĐÁ

25.000 18.000
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

BẠC SĨU

25.000 18.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

Sinh Tố Dứa

25.000 20.000
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

Sinh Tố Bơ

25.000 20.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

Trà Xanh Matcha

25.000 20.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

Chè Thái Sầu

22.000 18.000
Giảm giá!
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

Kem Xôi

20.000 18.000
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

Kem Xoài

20.000 18.000
Giảm giá!

BẢO ANH QUÁN COFFE

Kem Hạnh Nhân

20.000 18.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!