Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Bánh Gạo Phô Mai

45.000 35.000
Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Viên Phô Mai Chảy

90.000 78.000
Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Xúc Xích Phô Mai

65.000 55.000
Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Rau Hổn hợp

20.000 15.000
Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Ngô Nấm Hổn Hợp

45.000 35.000
Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Sườn Sụn Non (Size L)

110.000 99.000
Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Ba Chỉ Bò Mỹ (Size L)

110.000 99.000
Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Bắp Bò (Size L)

130.000 100.000
Giảm giá!

ĐỒ GỌI THÊM NHÚNG LẨU

Gầu Bò (Size L)

150.000 120.000